Forside   Sitemap   Søg
     
Alle nyheder
18+
8GP
Kaproning
Klubnyt
Motion
Ungdom

  Indkaldelse til generalforsamling
Indskrevet: 19/2, 2017

Til medlemmerne i Bagsværd Roklub

 

                     

 

Der indkaldes herved til generalforsamling mandag den 6. marts 2017 kl. 19.

 

Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler.

 

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Der er følgende dagsorden:

 

1)                   Valg af dirigent

2)                   Bestyrelsens beretning

3)                   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)                   Indkomne forslag

5)                   Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6)                   Fastsættelse af kontingenter og gebyrer

7)                   Valg af bestyrelse

a) valg af sportschef - Ole Søgaard modtager ikke genvalg

b) valg af økonomichef - Thorkild Harsløff modtagergenvalg

d) valg af sekretær - Kirsten Tjagvad modtagergenvalg

e) valg af bestyrelsesmedlem - Anders Meinertmodtager genvalg

f) valg af bestyrelsesmedlem – vakant – bestyrelsen foreslår Emil Blach

8)                   Valg af 2 suppleanter – Nina Træholt og John Petersen modtager begge genvalg

9)                   Valg af 2 revisorer– Tom Sparwathog Jens OlavDahlgaard modtagerbegge genvalg

10)                 Valg af 1 revisorsuppleant– Ian Baden modtager genvalg

11)                 Valg af 2 medlemmer til præsidiet – Elo Tostenæsmodtager genvalg

12)                 Orientering fra Idrætsudvalget

13)                 Eventuelt

 

Beretning 2016vil blive lagt på hjemmesiden.

 

 

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Kirsten Tjagvad, sekretær

 

- Indlagt af Veronika