Forside   Sitemap   Søg
     
Alle nyheder
18+
8GP
Kaproning
Klubnyt
Motion
Ungdom

  Indkaldelse til generalforsamling d. 25. maj 2021 kl. 19
Indskrevet: 28/4, 2021

BAGSVÆRD ROKLUB                                                 d. 29. april 2021 


Til medlemmerne i Bagsværd Roklub.

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag d. 25. maj 2021 kl. 19.

Generalforsamlingen finder sted i klubbens lokaler, hvor der efter de seneste Corona-regler i Gladsaxe Kommune ser ud til, at vi kan samle op til 50 medlemmer i klubben. Vi følger nøje udviklingen og melder ud, hvis der sker ændringer.

Som følge af begrænsningen bedes tilmelding til generalforsamlingen ske via Klubmodul. Hvis man skal tilmelde flere skal man lave en særskilt tilmelding for hver person man tilmelder med angivelse af navnet på personen i bemærkningsfeltet.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering

6. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer

7. Valg af bestyrelse

a) Valg af sportschef - Jens Graudal modtager genvalg

b) Valg af økonomichef - Svend Erik Nielsen modtager genvalg

c) Valg af kommunikationschef - vakant - Regitze Rønstrup indstilles af bestyrelsen

d) Valg af sekretær - Kirsten Tjagvad modtager genvalg

e) Valg af klubchef - vakant

f) Valg af bestyrelsesmedlem - Alexander Straarup modtager genvalg

g) Valg af bestyrelsesmedlem - Christian Michelsen modtager genvalg

8. Valg af 2 suppleanter - Cathrine Duedal-Olsen og John Petersen indstilles af bestyrelsen

9. Valg af 2 revisorer - Tom Sparwath og Jens Olav Dahlgaard modtager begge genvalg

10. Valg af 1 revisorsuppleant - Ian Baden modtager genvalg

11. Valg til præsidiet - Elo Tostenæs modtager genvalg. Desuden ønsker Laust Sønderkær at udtræde, og bestyrelsen indstiller i stedet Morten Espersen

12. Orientering fra idrætsudvalget - årsrapport ligger på hjemmesiden

13. Eventuelt

Beretning 2020 ligger på hjemmesiden.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Kirsten Tjagvad, sekretær

Indlagt af Regitze Rønstrup