Forside   Sitemap   Søg    Printervenlig
     
Anti Doping
Kaproning
Deltagerbetaling
Downloads
Ungdom
Pakkeliste
Information til forældre
Sådan kan I holde jer orienteret
Forældrehjælp
Kontaktpersoner
Landstræneren
Motion
Torsdagsspisning
Roseddel
Færdselsregler på Bagsværd Sø
Materiel
Bådklargøring
Skadesanmeldelse
Båd tjek liste
Materiel til salg
Klubtøj
Godfrey Sport
Vinterroning
Pakning af Bådtrailer
  Bådtrailer

Pakning af Bådtrailer
Spilleregler:

• En ansvarlig for pakningen udpeges, tidspunkt for pakning offentliggøres og en plan for hvordan traileren skal pakkes bliver lavet.

• Alle både skal så vidt det er muligt været rigget af før tidspunktet for pakning, (som minimum 8+ og 4X/-)

• Årer og rigge samles på græsplænen og krydses af på sedlen over hvilke både der skal med.

• Hvert bådhold stiller med minimum 50% af mandskabet både til pakning og tømning af traileren.

• Hvis dette ikke sker, bliver båden ikke pakket på traileren og man må selv finde alternativ transport. (der kan i visse tilfælde gives dispensation, hvis der er en god begrundelse. Det aftales med den ansvarlige for pakningen på forhånd.)

• Der er træningsforbud indtil traileren er pakket eller tømt.

• Pakningen af traileren er først færdig når alle både er bundet, alle årer, rigge, bukke og evt. regattagrej er pakket.

• Der skal være en god omgangstone under bådpakningen.

• Er der ændringsforslag til pakningen af traileren aftales det med den ansvarlige.