Forside   Sitemap   Søg    Printervenlig
     
Lov for Bagsværd Roklub
Ordensreglement
Roreglementer
Kontingenter
Administration
Kontakt
Afregningsformular
  Ordensreglement

 1. Orden, rengøring og mindre vedligeholdelse i omklædnings- og badelokaler, toiletter, opholdsstue, mødelokaler og gangarealer samt forpladsen og terrassen forestås af klubchefen, der til enhver tid kan forlange medlemmernes hjælp hertil

 2. Orden, rengøring og mindre vedligeholdelsesarbejde af bådehal, bådestativer og vogne, både, årer, træningslokaler, motorbåde og bådebro varetages af materialegruppen, der til enhver tid kan forlange medlemmernes hjælp hertil 

 3. Medlemmernes overholdelse af ro-reglementet varetages af sportschefen og trænerne

 4. Klubbens materiel skal benyttes efter ro-reglementet

 5. Klubbens inventar og lokaler må benyttes efter dets formål og skal i øvrigt behandles med omhu. Benyttet inventar skal bringes på plads efter benyttelsen
   a) indendørsfaciliteter må ikke benyttes med udendørs sko
   b) ergometrene skal efter brug sprittes af på håndtag, sæde og skinne
   c) vægtudstyret skal efter brug skilles ad og lægges på plads i opbevaringsstativerne

 6. Nøglebrik til klubhuset kan købes af medlemmer. Medlemmer kan – efter bestyrelsens beslutning - få adgang til de lokaler, der er nødvendige for dem. Adgang til lokaler i klubhuset gives ved opdatering af nøglebrikken. Nøglebrikken må ikke overdrages eller udlånes

 7. Den, der forlader huset eller lokaler som sidste person, skal sikre sig, at døre, vinduer og porte er lukkede 

 8. Mad og drikke indtages i opholdsstuen, hvor det henstilles ikke at opholde sig i svedigt træningstøj 

 9. Klubben er røgfri 

 10. Glasflasker og glas må ikke medtages i omklædningsrum, baderum, sauna, bådehal og træningslokaler

 11. Baderum og sauna må ikke benyttes iført træningstøj. Adgang til sauna må først ske efter bad og afvaskning.

 12. Træningstøj må ikke efterlades i omklædnings- og saunarum for tørring eller opbevaring. 

 13. Støjende adfærd skal undgås, og højttalere benyttes med størst mulig hensyn til øvrige tilstedeværende og naboer.

 14. Ejendele må ikke efterlades i klubhuset uden bestyrelsens kendskab. Alle efterladte ejendele (inkl. både, årer, cykler, tøj m.m.) kan efter 1 uge indgå i klubbens daglige drift (inkl. salg og bortskaffelse) uden yderligere advisering

 15. Offentlige regler gælder for området omkring klubhuset.
  Biler henvises til P-pladsen ved Arveprins Knuds Vej.
  Cykler skal stilles i/ved cykelstativerne og ikke i indgangspartiet.
  Knallerter må trækkes ad stien og stilles ved cykelstativerne


Overtrædelse af disse ordensregler kan medfølge karantæne eller udelukkelse af klubben. Nærværende ordensreglement er vedtaget marts 1975 og senest ændret marts 2016.
 
Bagsværd Roklub
Bestyrelsen 
Marts 2016