Downloads - Skema og dokumenter

Træningsprogrammer og test-skema for 1km, 2km, 6km samt ugetest.

Træningsprogrammmer
Trappetest
Ugetestindmelding

Test-skema (IKKE TIL UGE-TEST)


Vinterroning – mellem standerstrygning og standerhejsning
De af klubbens kaproere som træner på højt niveau kan efter skriftlig tilladelse fra kaproningschefen og for ungdomsroere i samarbejde med ungdomschefen, og under forudsætning af stor respekt for vejr, vind lysforhold fortsætte med at ro i vintersæsonen. Hver enkelt roer vurderes og placeres inden for en af følgende grupper.

 1. Mindre rutinerede juniorroere (junior B og A)
  Må kun ro i 4 eller 8-både og i direkte kontakt med følgemotorbåd.
  Ansøgning: vintertilladelse 1
 2. Rutinerede juniorroere (junior B og A)
  Må ro i henhold til roreglementet når der motorbåd på vandet i 2x dog kun i direkte kontakt med følgemotorbåd. Må ikke ro 1x eller 2- i vintersæsonen.
  Ansøgning: vintertilladelse 2
 3. Rutinerede seniorroere
  Må ro i henhold til roreglementet i 1x, 2- og 2x dog kun når der er motorbåd på vandet.
  Ansøgning: vintertilladelse 3
 4. Rutinerede Motionister
  Må ro i henhold til roreglementet når der motorbåd på vandet i 2x dog kun i direkte kontakt med følgemotorbåd. Må ikke ro 1x eller 2- i vintersæsonen.
  Ansøgning: vintertilladelse 4  www.bagsvaerdroklub.dk 2023 ©